YDS HAZIRLIK EĞİTİM SÖZLEŞMESİ
MESAFELİ SATIŞ KOŞULLARI
İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
MADDE 1 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
MADDE 2- KURUM BİLGİLERİ
Ünvan:ELP YAYINLARI ve DİL HİZMETLERİ (Aşağıda Eğitim Kurumu olarak anılacaktır.)
Adres: Fişekhane Cad. No:5 Carousel AVM -2B Katı 34158 Bakırköy / İSTANBUL
Telefon: 02126604343
E-posta: info@elp.com.tr
2.1 ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak www.elp.com.tr sitesinden ödeme yapan kişi, ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ
Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 – ALICI, Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
MADDE 5 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, ÜCRET VE ÖDEME ŞARTLARI
2.1 Öğrenci Online Eğitim Şeklinde yapılacak olan YDS EĞİTİMİ için 220 ders saati kayıt yaptırmıştır.Eğitim günleri ve saatleri eğitim kurumu tarafından belirlenmiştir.

2.2 Eğitim Kurumu ders saat ücretini 14 TL olarak ilan etmiştir.Kayıt yapılan programın toplam ücreti indimli haliyle 3.250 TL’dir.
MADDE 6 –ÖĞRENCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1 Öğrenci eğitim kurumunun disiplin yönetmeliğine uymayı kabul eder.
MADDE 7 – EĞİTİM KURUMUNUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1 Eğitim Kurumu yeterli sayıda öğrenci sayısına ulaşır ulaşmaz online dersleri başlatacaktır.